Onze werkwijze

Werkwijze:
Wij nemen het kind in nood op in een onzer gezinnen en wij helpen hen om vorm te geven aan hun eigen toekomst. Wij bieden kinderen de mogelijkheid duurzame relaties binnen een gezin op te bouwen, wij stellen hen in staat te leven volgens hun eigen cultuur en godsdienst en wij helpen hen hun persoonlijke mogelijkheden, interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen het onderwijs en de vaardigheidstraining krijgen welke zij nodig hebben om waardige leden van de gemeenschap te worden die hun bijdrage leveren aan deze samenleving.

Het doel en de werkwijze van de stichting zijn neergelegd in statuten, richtlijnen regelgevingen en manuals. De Stichting Prasoro voor het kind in nood is ingeschreven in het Stichtingen Register.

Onze Wortels:
Het eerste SOS-Kinderdorp werd in1949 gesticht in Imst, Oostenrijk door Hermann Gmeiner. Gmeiner was zeer begaan met het lot van kinderen in nood, kinderen die door de Tweede Wereldoorlog hun thuis, zekerheid en familie hadden verloren. Met de ondersteuning van vele donors en medewerkers, is deze organisatie zodanig uitgegroeid dat ze overal ter wereld kinderen kan helpen.
De achterliggende gedachte en motivatie van Hermann Gmeiner wordt door de Stichting Prasoro voor het kind in nood voortgezet binnen de contouren van de nieuwe stichting, waarbij de hulp niet slechts tot weeskinderen beperkt zal blijven.

Stichting Prasoro voor het kind in nood is een onafhankelijke-, niet gouvernementele organisatie, die de verschillende religiŽn en culturen respecteert en die door middel van haar werk een bijdrage levert aan de opbouw en ontwikkeling van de gemeenschap. Onze organisatie werkt volgens de principes van de rechten van het kind.

Welke kinderen worden toegelaten?
Weeskinderen en sociale wezen in de leeftijdsklasse van 5 Ė 10 jaar. Het gaat om kinderen die in nood verkeren, bijvoorbeeld omdat een of beide ouders hen zijn komen te ontvallen en zij niet opgevangen kunnen worden door andere familieleden. Maar ook voor verwaarloosde of ďin de steek gelatenĒ kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld aan drugs verslaafd zijn, is er een veilig plekje binnen onze stichting.

FinanciŽle middelen
Vanaf de oprichting heeft de stichting SOS-Kinderdorpen Suriname steeds financiŽle steun ontvangen van donateurs uit Suriname en Nederland. Na 1994, bij de toetreding van Suriname tot Kinderdorff International, werden de middelen voor exploitatie op basis van een goedgekeurde begroting ontvangen van KDI Oostenrijk.
De reguliere financiŽle hulp vanuit KDI, inclusief de steun uit SOS Nederland, is per 1 juli 2006 stopgezet.


Powered by smartCMS